گم در مه

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : سیمای زنی... بخوانید :
گذشته است از ما آیا؟ همین سیمای زنی را می گویم که ده کار را یک جا انجام می دهد؛ زنی که در آن واحد داستان و مقاله و یادداشت می نویسد و تلفن جواب می دهد و حواس اش به سر و صورت دادن به کارهای خانه اش هم گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت: 3:54

چکیده : ... با عنوان : رها کن! بخوانید :
آذر الف توی داستانی از زبان یک آذر الف دیگر که ساخته ی اوست، روی کاغذ است، اما کاغذی نیست، از سینه سرخ می گوید که نام نمایشنامه ای است که طرح اصلی اش، طرح اصلی زندگی خود آذر است و هم آذر الف است. اما گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 21:40

چکیده : ... با عنوان : دوباره از همان خیابان ها* بخوانید :
چزاره پاوزه مجموعه شعری دارد با عنوان « کار خسته می کند ». شاید با همچو مضمونی فیلم هم کم ساخته نشده باشد؛ مثل فیلم های پائولو سورنتینو که به قول خودش حکایت از خسته کننده بودنِ زندگی دارند. زندگی خسته گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 21:40

چکیده : ... با عنوان : دوباره از همان خیابان ها 1 بخوانید :
راستش از آن دفعه که نوشتم و میان اول و بعدش کلی فاصله افتاد، برنگشتم و ببینم چی گفته بودم. این شبیه همان سرنوشتی است که سراغ خیلی از نوشته هام آمده. آمدم و دیدم ای دل غافل؛ اول نوشته یک ساز را می زند گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 21:40

چکیده : ... با عنوان : دوباره رو در رو بخوانید :
وقتی لئو را آوردم توی خانه، شوپن ذوق زده بود و بهنام از عصبانیت داشت دیوانه می شد. خانه ی هشتاد متری و دو تا آدم بزرگ و یک بچه را به زور توی خودش جا می دهد، من چه طور توانسته بودم یک گربه را هم به این گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 21:40

چکیده : ... با عنوان : صفر-۵ بخوانید :
شاید خیلی ها متعجب شوند که من یکهو چه طور دچار چنین درجه ی تحولی شده ام که به یک باره خودم به آن ها که باید سال ها پیش می گفتم بگویم که دیگر هیچ کاری باهاشان ندارم، شاید هم خیلی ها با پوزخند از ماجرا گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 27 مرداد 1397 ساعت: 13:11

چکیده : ... با عنوان : خونه ی ما دورِ دوره بخوانید :
بالاخره یک جعبه ی حسابی مداد رنگی خریدم و یک جعبه هم ماژیک خوب. یک جعبه هم از شوپن کش رفتم و نشستم دِ بکش. این طرحهای اسلیمی و دایره های ماندالا حسابی مرا اغوا می کند. ذهن ام را هم کار می اندازد. غبطه گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 مرداد 1397 ساعت: 13:11

چکیده : ... با عنوان : اول ماجرا-1 بخوانید :
آذر خانم، سال تازه برای تو سال بیرون کشیدنِ آن خود است از اعماق آلوده با حس های کودکی و تحکم و تغیرهای بی مصرف ِ والدی که می خواهند تو همیشه طفیلی باشی و بمانی. این خود بودن را دیگر لازم نیست با یاددا گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 27 مرداد 1397 ساعت: 13:11

چکیده : ... با عنوان : پنجره ی باز مانده به حیاط پشتی-1 بخوانید :
آذرجان! آذر خانم جان! این آتش زیر خاکسترت را بکن آتش نرم و همیشه گیرایی که دست های آزارنده را همیشه دور نگه می دارد، اما برای دوست همیشه مطبوع و پذیراست. شنیدم که نشسته ای به تعریف تنهایی. این بار که گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 27 مرداد 1397 ساعت: 13:11

چکیده : ... با عنوان : اول ماجرا-2 بخوانید :
من تحت یک دوره ی مداخله درمانی طولانی مدت ام. ممکن است این دوره تا ته عمرم ادامه داشته باشد، یا جایی قطع شود، یا هر جور روالی که احتمال اش وجود دارد؛ مثل رها کردن درمان، یا مردن ام، یا هر چی. توی این دوره یاد می گیرم و بعد در خودم نهادینه اش می کنم که برای هر ماجرایی سر توی محیط نچرخانم، به درون خود بروم و در خودم چاره جویی کنم، فارغ از این که کی چه کاری می گم در مه...ادامه مطلب
ما را در سایت گم در مه دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 14 ارديبهشت 1397 ساعت: 17:37